آموزش تئوری موسیقی و هارمونی از صفر تا ۱۰۰ (آپدیت و پشتیبانی دائمی)

۸۹۹,۰۰۰ تومان

تئوری موسیقی پایه موسیقی هست و دوره آموزش تئوری موسیقی بسیار مهم چرا که بدنه یادگیری شما از موسیقی هست. در دوره تئوری موسیقی و هارمونی ما تمامی مطالب پرکاربرد رو باهم یاد میگیریم

85
۸۹۹,۰۰۰ تومان