آموزش تئوری موسیقی و هارمونی + آپدیت و پشتیبانی دائمی (1402)

599,000 تومان

تئوری موسیقی پایه موسیقی هست و دوره آموزش تئوری موسیقی بسیار مهم چرا که بدنه یادگیری شما از موسیقی هست. در دوره تئوری موسیقی و هارمونی ما تمامی مطالب پرکاربرد رو باهم یاد میگیریم

63
599,000 تومان