آموزش تئوری موسیقی و هارمونی + آپدیت و پشتیبانی (۱۴۰۲)

۵۹۹,۰۰۰ تومان

تئوری موسیقی پایه موسیقی هست و دوره آموزش تئوری موسیقی بسیار مهم چرا که بدنه یادگیری شما از موسیقی هست. در دوره تئوری موسیقی و هارمونی ما تمامی مطالب پرکاربرد رو باهم یاد میگیریم

68
۵۹۹,۰۰۰ تومان